Hjälp

Spelmissbruk är ett problem i dagens samhälle, men det finns hjälp att få. Det finns flera olika organisationer som hjälper spelmissbrukare och anhöriga till spelmissbrukare.

 

Tyvärr har det länge varit så att man klumpat ihop många olika sorters missbruk på till exempel behandlingshem, men nu finns det behandlingshem som endast är till för spelmissbrukare. En organisation som verkligen hjälpt till att synliggöra och hitta behandlingsmetoder för spelmissbrukare är deras eget riksförbund; Spelberoendes riksförbund, de verkar för att förebygga och avhjälpa spelberoende runt om i Sverige.

 

Det var den 25 mars år 2000 som Spelberoendes riksförbund bildades, deras bas består av spelberoendeföreningar, stödgrupper och kontaktpersoner, deras uppgift är att erbjuda kamratstöd till spelare och anhöriga på en ideell basis. Förbundets spelberoendeföreningar driver dagöppna kanslier i Stockholm, Malmö och Göteborg. Deras mål är att förebygga och avhjälpa spelberoende vilket dem gör på flera olika sätt. Bland annat sprider de information om spelberoende, informerar och stöttar människor som är spelberoende och deras anhöriga. Dessutom jobbar de för att förebygga spelandets sociala skadeverkningar och då speciellt bland barn och ungdomar. Plus att dem alltid försöker att följa och initiera forskning och behandling inom spelberoendeområdet. Hit kan man vända sig vart man än bor i Sverige, ofta kan dem hjälpa dig till en lokalorganisation som hjälper dig på plats om du inte bor i en av de städer där de själva finns.

Stödlinjen

Stödlinjen består av fem stycken rådgivare som tar emot frågor och funderingar via telefon och e-post. Alla deras rådgivare som bemannar Stödlinjen har en gedigen erfarenhet av att jobba med frågor som rör spelmissbruk och spelberoende. Här kan du verkligen få hjälp i stunden och du blir alltid bemött med lyhördhet och respekt. Stödlinjen är till för både dig som själv spelar och för dig som är anhörig till någon med spelberoende. Du är alltid anonym när du ringer.

 

Denna nationella stödlinje för spelare och deras anhöriga drivs av Forum, Forskningscentrum för psykosocial hälsa vid centrum för psykiatriforskning och Karolinska institutet , på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.

Spelberoende
Om du behöver mer information om spelmissbruk och spelberoende rekommenderar vi Stödlinjen:

020-919100
http://www.stodlinjen.se