Definition av spelmissbruk

Att vara spelmissbrukare innebär att man har ett psykologiskt ett socialt beroende av hasardspel, det vill säga spel där man satsar pengar. I psykiatriska sammanhang kallar man även detta för Ludomani eller Spelmani. Som spelmissbrukare kan man ha samma symptom som en substansmissbrukare, bland annat kan man behöva spela för större summor hela tiden för att uppnå samma ”kick” som i början. Flera spelmissbrukare har även berättat om abstinensliknande symptom tillexempel rastlöshet och irritation.

 

Dessutom har forskare kommit fram till att spelmissbruk kan behandlas med liknande metoder som substansmissbruk. Bland annat finns det grupper för Anonyma spelare som följer samma tolvstegsprogram som Anonyma Alkoholister. De spel man främst har kunnat koppla till spelmissbruk är de spel där tiden mellan insats och en eventuell vinst är kort. I den kategorin kan man bland annat sätta oliks spelautomater som tillexempel enarmade banditer och videopoker.

Att sätta en diagnos

För att få diagnosen ”Spelmani” eller ”Spelmissbrukare” så står det i DSM-5 att man ska ha ägnat sig åt ett ”olämpligt spelbeteende” under en längre tid. Det ska då ha manifesterat sig på minst fem av de olika här följande sätten;

 

  • Personen tänker ständigt på spel, det kan tillexempel handla om att man är upptagen med att tänka på tidigare spel eller kommande spel, eller att man funderar på hur man ska få tag i pengar för att spela med
  • Personen behöver spela med allt större monetära summor för att kunna uppnå den önskade spänningseffekten (det vi tidigare omnämnt som ”kicken”).
  • Personen har upplevt flera upprepade misslyckanden med att antingen begränsa sitt spelande eller med att sluta spela helt.
  • Personen blir rastlös eller irritabel när han eller hon försöker begränsa sitt spelande eller att avsluta sitt spelande.
  • Personen spelar med avsikten att slippa tänka på problem, undvika ångest, depression eller skuldkänslor.
  • Personen jagar förluster, alltså återvänder till spel för att ta revansch på tidigare förluster.
  • Personen ljuger för anhöriga, terapeuter och andra i avsikt att dölja sitt spelande.
  • Personen har begått brott som tillexempel förfalskning, förskingring, bedrägeri eller stöld för att kunna ha råd med sitt spelande.
  • Personen har riskerat att förlora eller förlorat en viktig relation professionell eller privat på grund av sitt spelande.
  • Personen litar på att andra ska kunna hjälpa honom eller henne att lösa en finansiell kris som uppkommit på grund av spelandet.
Spelberoende
Om du behöver mer information om spelmissbruk och spelberoende rekommenderar vi Stödlinjen:

020-919100
http://www.stodlinjen.se